Notícies

El Consell de Ministres declara el Pessebrisme com a Manifestació Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial

El Consell de Ministres declara el Pessebrisme com a Manifestació Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de l’Estat Espanyol. Aquest pas és imprescindible per a què, juntament amb les declaracions anàlogues del tots els Estats que presentaran la candidatura a la UNESCO, la UN.FOE.PRAE sol·liciti que el pessebrisme sigui inscrit a la Llista Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial (PCI) de la Humanitat.

En el Reial Decret, el Ministeri de Cultura fa constar que actualment, el Pessebre transcendeix allò exclusivament religiós per a enquadrar-se en una dimensió més àmplia, la cultural, convertint-se en un fet sociològic. Alhora, deixa clara l’estreta relació del pessebrisme amb la tradició oral, narrativa i musical, la importància de l’associacionisme al voltant d’aquesta manifestació i la seva projecció internacional.

La declaració, en forma de Reial Decret, ja ha estat publicada al BOE del 15-06-2022.