Membres

Informacions

  • S’està ultimant el buidatge de la Cripta.
  • El Port de Tarragona ha desestimat la nostra petició d’un lloc provisional per a emmagatzemar material.
  • S’han comprat begudes per al nou local del carrer Merceria. Per tal de poder-ne fer aprovisionaments regulars, s’han fixat els següents preus:
    • Aigües: 0,5 €
    • Resta de begudes: 1 €
  • S’estan fent gestions amb REPSOL per si pot subvencionar alguna activitat (pessebre de Casa Canals o Exposició de Diorames Nadal 2023).
  • Es demana que tothom que tingui claus de l’entrada i de la bústia de casa del Carles, les retorni a l’associació abans del dia 9 de juliol. Aquestes claus seran lliurades a la família Tarragó.
  • S’enviarà una carta a la Xarxa Santa Tecla comunicant que ja hem deixat, de forma definitiva, el local.