General

‘Medalla de la ciutat’ a la Sang y a la Soledat